TASE UP - משקיעים

הפלטפורמה החדשה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשיתוף עם  Fundit, פלטפורמת הגיוס וההשקעות הדיגיטלית המובילה בישראל, מיועדת למסחר של משקיעים מוסדיים וכשירים, ישראלים וזרים.

חברות הרשומות ב-TASE UP הינן חברות פרטיות אשר מעוניינות לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים והלקוחות הכשירים, אך אינן מבצעות IPO והן נשארות פרטיות ואינן מחוייבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך.

מערכת TASE UP מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה ולכן היא גם נגישה ומוכרת למשקיעים המוסדיים.

אילו משקיעים יכולים לפעול בפלטפורמה?
  • תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים
  • גופים מוסדיים
  • קרן הון סיכון
  • משקיעים פרטיים כשירים כהגדרתם בחוק ני"ע
  • יועץ השקעות או משווק השקעות אשר קונה עבור עצמו
היתרונות עבור המשקיעים:
  • גישה ישירה להשקעה בחברות פרטיות דרך הפלטפורמה המוכרת של הבורסה.
  • נזילות ויכולת מכירה של נייר הערך למשקיעים האחרים המורשים לסחור בזירת TASE UP.
  • זיהוי מספר נייר ערך (ISIN) והצגה של אחזקות המשקיע בחשבון הבנק שלו, בדומה לכל נייר ערך סחיר בבורסה.
  • שירותי רישום, סליקה ותפעול של התשלומים כנייר ערך סחיר בבורסה.
  • פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית למשקיעים זרים.
1
2
fundit first
הצטרפות למועדון הפירמיום של fundit למשקיעים כשירים. המועדון מציע השקעות אלטרנטיביות מגוונת בראשוניות ובהתאמה אישית.
*לאחר מילוי הפרטים ניצור קשר על מנת לדייק את פרופיל המשקיע שלך
הצטרפות למועדון הפרימיום של fundit למשקיעים כשירים, המציע השקעות אלטרנטיביות מגוונת בראשוניות ובהתאמה אישית.
פרטיך נשלחו בהצלחה!, תודה :)
סליחה, אבל אחד השדות שגוי, אנא נסו שנית